Translate

Sunday, 10 June 2012

3-MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI - Bab 1 Amalan lahir Syariat, amalan batin hakikat

Bab 1


Amalan lahir Syariat, amalan batin hakikat


SYARIAT ialah amalan-amalan lahir yang diperintahkan kepada umat Islam baik wajib mahupun sunat. Dan apa saja yang dilarang baik yang haram atau makruh termasuk juga amalan-amalan yang kedudukannya mubah (harus).


Syariat lahir terbagi dua:
1.     Hablumminallah   
2.     Hablumminannas 


Hablumminallah ialah amalan-amalan yang termasuk persoalan ibadah. Contohnya solat, puasa, zakat, haji, baca Al Quran, doa, zikir, tahlil, selawat dan lain-lain.


Hablumminannas ialah amalan-amalan lahir kita yang termasuk dalam bidang-bidang muamalat ( kerja-kerja yang ada hubungannya dengan masyarakat), munakahat (persoalan kekeluargaan) dan jenayah serta tarbiah Islamiah, soal-soal siasah, fisabilillah, jihad dan persoalan alam serta isinya.


Sedangkan HAKIKAT ialah amalan batin yang diperintahkan ataupun yang dilarang oleh Allah SWT kepada umat Islam. Amalan yang diperintahkan, dikenal sebagai sifat mahmudah (sifat-sifat terpuji) dan yang dilarang ialah sifat  mazmumah (sifat-sifat terkeji).


Hakikat juga terbagi dua:
1. Berakhlak dengan Allah
2. Berakhlak dengan manusia


Bentuk-bentuk akhlak dengan Allah di antaranya ialah:
Mengenal Allah dengan yakin
Merasakan kehebatan Allah
Merasa gentar dengan Neraka Allah
Merasa senantiasa diawasi oleh Allah
Merasa hina diri dan malu dengan Allah
Merasa redha terhadap setiap takdir dan ketentuan  Allah SWT
Sabar dengan berbagai ujian Allah
Mensyukuri nikmat-nikmat pemberian Allah
Mencintai Allah
Merasa takut pada Allah atas kelalaian dan dosa-dosa 
Tawakal kepada Allah
Merasa harap pada rahmat Allah
Rindu pada Allah
Senantiasa mengingati Allah 
Rindu pada syurga Allah kerana ingin bertemu dengan-Nya


Bentuk-bentuk akhlak kepada manusia:
Mengasihinya sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri  
Merasa gembira di atas kegembiraannya dan turut berdukacita kerana kedukacitaannya
Menginginkan kebahagiaan untuknya di samping berharap agar musibah menjauhinya 
Benci pada kejahatannya tetapi kasihan pada dirinya hingga timbul perasaan untuk menasihatinya
Pemurah padanya
Bertenggang rasa dengannya
Mengenang jasanya dan berusaha membalasnya karena Allah
Memaafkan kesalahannya dan sanggup meminta maaf atas kesalahan padanya
Kebaikannya disanjung dan diikuti, kejahatannya dinasehati dan dirahasiakan. Lapang dada berhadapan dengan macam-
macam manusia
Bersikap baik sangka kepada sesama orang Islam
Tawadhuk dengan sesama manusia


Keduanya, syariat dan hakikat adalah perkara yang sangat penting untuk membentuk peribadi yang benar-benar bertakwa dan terlepas dari sifat-sifat munafik.


Kita wajib mengamalkan keduanya secara serentak dan seiring. Namun mesti diakui bahawa tidak mudah bagi kita untuk mengamalkannya.
Allah SWT menjelaskan hal itu dengan firman-Nya dalam surah Al Baqarah:
Terjemahannya: Mintalah bantuan dalam urusanmu dengan sabar dan shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk iaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahawa kepada-Nya lah mereka akan kembali.
(Al Baqarah: 45)


Allah SWT mengatakan untuk menjadi orang yang sabar itu susah dan untuk menjadi orang-orang yang tetap mengerjakan solat itu juga susah. Maknanya amalan lahir dan batin itu memang susah untuk diamalkan. Tetapi hal itu menjadi mudah bila kita dapat memiliki sesuatu yang lebih penting dari keduanya iaitu rasa khusyuk dengan Allah (rasa diawasi Allah setiap masa), yakni yakin dengan pertemuan dan pengembalian diri ke hadirat Allah SWT di akhirat nanti.


Dari situ kita akan faham bahawa di antara amalan lahir dan batin, yang mesti diberatkan dan didahulukan pada diri kita ialah amalan batin. Kita berusaha dulu mendapatkan rasa khusyuk atau yakin akan kewujudan Allah serta pertemuan kembali kita dengan-Nya di satu hari nanti,  barulah kita akan memiliki kekuatan untuk mengamalkan syariat dan hakikat.


Tanpa rasa khusyuk itu, kita tidak akan dapat mengalahkan hawa nafsu dan syaitan yang senantiasa bersungguh-sungguh mengajak kita menderhakai Allah. 
Itulah panduan kita untuk memperjuangkan Islam dalam diri kita. Yang mesti didahulukan ialah berusaha supaya hati kita berubah, dari hati yang tidak kenal Allah kepada hati yang khusyuk dan cinta kepada Allah. Dari hati yang lalai kepada hati yang senantiasa mengingat Allah.


Bila hati sudah cinta pada Allah, kita akan merasa ringan dalam menerima dan mengamalkan syariat Allah lahir dan batin.

No comments:

Post a Comment